vy-42-inovace-03-osova-soumernost

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:473.19 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál je zaměřený na propedeutiku osové souměrnosti. Obrázky jsou kreslené rukou, obsahově slabé, nepřesné.