vy-42-inovace-01-kresleni-podle-sipek-auto

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:80.96 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál obsahuje jedno cvičení zaměřené na propedeutiku čtverové síě, orientaci v ní a rýsování. Pomocí šipek žáci sestaví obrázek. Hned v úvodu je napsáno, jaký obrázek vznikne.