VY_42_INOVACE_01_32

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:817.15 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál je předurčen k procvičování tematického celku Pravděpodobnost, přičemž úlohy jsou náročnější než u jednoho z předchozích materiálů (proto jsou použity body 3 a 4).

Materiál obsahuje dvanáct otázek sestavených do tabulky, přičem inspirací byla zřejmě televizní soutěž Risk! (Riskuj!).

Za každým zadáním je také ukázán výsledek. Při kontrole nebyla nalezena žádná matematická chyba.

Negativem je formát, který nelze regulérně otevřít ani v LibreOffice Impress a ani v PowerPoint Mobile. Je možné, že soubor byl vytvořen v některé z verzí MS PowerPoint a v tomtéž softwaru je potřeba jej opět otevřít.