VY_42_INOVACE_01_25

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:609.28 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Námětem materiálu byla pravděpodobně jedna z televizních her.

Materiál je určen k procvičování úloh z tematického celku Analytická geometrie přímky a roviny v prostoru.

V materiálu je celkem šest sad po dvou úlohách ve dvou různých obtížnostech. Student si volí otázku a její obtížnost.

Po zadání úlohy následují kontrolní výsledek bez řešení.

Úlohy jsou vhodně zadány a převážně jsou uvedena správná řešení (až na úlohu v prvním sloupci za 1 bod).

Materiál je vytvořen pravděpodobně v programu MS PowerPoint. Ve volně dostupném softwaru PowerPoint Mobile a ani v LibreOffice Impress se mi jej nepodařilo plně rozjet. Materiál však může být silným motivačním prvkem, takže i přes chybu a problémy jej doporučuji k odzkoušení.