VY_42_INOVACE_01_17

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:850.43 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Tvorba materiálu byla inspirována televizní hrou Risk! (Riskuj!), přičemž otázky byly autorkou zvoleny z oblasti Goniometrie (1-2).

V materiálu je celkem 12 úloh a jejich výsledků, které sama autorka považuje spíše za jednodušší, takže odpovědím přidělila 1 bod nebo 2 body.

Výsledky jsou sice správné, ale bez zdůvodnění či řešení.

Občas se v materiálu vyskytují chyby typografického charakteru.

K prezentaci je vytvořena i tabulka ve formátu .doc s výsledky pro vyučujícího, který má stejný název jako tato prezentace (VY_42_INOVACE_01_17).

Materiál byl pravděpodobně vytvořen v programu PowerPoint z kancelářského balíku MS Office. Ve volně šiřitelných programech (LibreOffice Impress, PowerPoint Mobile) soubor nefunguje úplně přesně jak bylo autorkou pravděpodobně zamýšleno (soubor není kompatibilní).

I přes výše uvedené nedostatky se domnívám, že materiál je možné využívat při výuce.