VY_42_INOVACE_01_14

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:81.41 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál je pojmenován FUNKCE 3-4.

Materiál se skládá z jedné tabulky, ve které jsou vypsány výsledky úloh zadaných v PowerPointové prezentaci se shodným názvem, tj. FUNKCE 3-4 (VY_42_INOVACE_01_14).

Jednotlivé buňky tabulky jsou barevně zvýrazněny tak, aby barvy odpovídaly výše uvedené PowerPointové prezentaci.

Tabulka je určena vyučujícím, aby měli u sebe výsledky dříve než odhalí stránku s výsledky celé třídě.

Je škoda, že tabulka není rovnou součástí prezentace připravené k vytištění.