VY_42_INOVACE_01_11

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:798.21 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Tvorba materiálu byla inspirována televizní hrou Risk! (Riskuj!), přičemž otázky byly autorkou zvoleny z oblasti Číslo, proměnná a výrazy, přesněji Kvadratická funkce, rovnice, nerovnice 1-2.

V materiálu je celkem 12 úloh a jejich výsledků, které sama autorka považuje spíše za jednodušší, takže odpovědím přidělila 1 bod nebo 2 body.

Výsledky jsou sice správné, ale bez zdůvodnění či řešení.

K prezentaci je vytvořena i tabulka ve formátu .doc s výsledky pro vyučujícího, který má stejný název jako tato prezentace, tj. VY_42_INOVACE_01_11.

Materiál byl pravděpodobně vytvořen v programu PowerPoint z kancelářského balíku MS Office.

Ve volně šiřitelných programech (LibreOffice Impress, PowerPoint Mobile) soubor nefunguje dle předpokladu!