VY_42_INOVACE_01_10

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:51.71 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál je pojmenován LINEÁRNÍ FUNKCE, ROVNICE, NEROVNICE 3-4.

Materiál se skládá z jedné tabulky, ve které jsou vypsány výsledky úloh zadaných v PowerPointové prezentaci se shodným názvem, tj. LINEÁRNÍ FUNKCE, ROVNICE, NEROVNICE 3-4 (VY_42_INOVACE_01_10).

Jednotlivé buňky tabulky jsou barevně zvýrazněny tak, aby barvy odpovídaly výše uvedené PowerPointové prezentaci.

Tabulka je určena vyučujícím, aby měli u sebe výsledky dříve než odhalí stránku s výsledky celé třídě.

Je škoda, že tabulka není rovnou součástí prezentace připravené k vytištění.