VY_42_INOVACE_01_07

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:39.94 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál je pojmenován ODMOCNINY, MOCNINY S RACIONÁLNÍM EXPONENTEM 1-2.

Materiál se skládá z jedné tabulky, ve které jsou vypsány výsledky úloh zadaných v PowerPointové prezentaci se shodným názvem, tj. ODMOCNINY, MOCNINY S RACIONÁLNÍM EXPONENTEM 1-2.

Jednotlivé buňky tabulky jsou barevně zvýrazněny tak, aby barvy odpovídaly výše uvedené PowerPointové prezentaci.

Tabulka je určena vyučujícím, aby měli u sebe výsledky dříve než odhalí stránku s výsledky celé třídě.

Je škoda, že tabulka není rovnou součástí prezentace připravené k vytištění a že neobsahuje kompletní řešení.