VY_32_INOVACE_III_2-09_58_SINDELKOVA_Kostky

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:482.3 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál obsahuje metodický pokyn a šablony na 2 hrací kostky.

Žáci si kostky vystřihnou a slepí.

Poté hrají ve dvojicích hru. Hází kostkami a z čísel, která padnou vymýšlejí příklady na násobení nebo dělení, které zapisují do sešitu a vypočítají. Navzájem si kontrolují výsledky.