VY_32_INOVACE_III_2-09_55_SIROKA_Souhrnne_opakovani

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:393.22 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál obsahuje písemnou práci na téma opakování učiva 2. ročníku.

Věnuje se sčítání, odčítání, násobení a dělení v číselném oboru do 100, porovnávání čísel, číselným řadám, počítání se závorkami, vztahu o x více/méně, x krát více/méně, rýsování přímek a úseček.

Součástí materiálu je řešení.