VY_32_INOVACE_III_2-09_47_SIROKA_Slovní_úlohy

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:868.86 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Pracovní list zaměřený na procvičování násobení ve slovních úlohách. 

Příklady na násobení jsou velmi jednoduché, jde zejména o to, aby žáci procvičili orientaci v textu, logické uvažování při násobení a správné znázornění. 

Materiál je přehledný, pro žáky jsou vyznačená místa pro obrázek, výpočet a odpověď. 

Něco žáci mohou dělat společně, rychlejší sami a něco za domácí úkol.