VY_32_INOVACE_III_2-09_42_SINDELKOVA_Slovni_ulohy

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:315.39 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál pro žáky všech početních úrovní. Jedná se o 4 sady sloves a k nim otázek (součet, rozdíl, součin a podíl). Žáci pracují ve dvojici/skupině a vytvářejí slovní úlohu podle slovesa a otázky, kterou si vylosují. 

 

Materiál má nápad a žáky bude určitě bavit, i když je to se začátku náročné na pochopení. Ale pro tento případ učitel pracuje na pár vzorových příkladech s žáky. 

 

Pro učitele je složitější kontrola, ale i to se dá vyřešit vzájemnou kontrolou dvojic nebo jiným způsobem.