VY_32_INOVACE_III_2-09_41_SIROKA_Nasobeni_a_deleni_dvema

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:307.2 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál obsahuje hru s kartičkami na téma násobení a dělení v oboru malé násobilky.

Kartičky obsahují násobilku 2. Výsledky k příkladům na násobení však odpovídají násobilce 3.

Kartičky je potřeba vytisknout, (zalaminovat), rozstříhat.