vy-32-inovace-iii-2-09-30-sindelkova-procvicovani

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:732.67 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál obsahuje pracovní list se souhrnným opakováním učiva. Zaměřuje se na porovnávání, sčítání  a odčítání v číselném oboru do 100, slovní úlohy a geometrii.

Součástí materiálu je řešení. U 3. cvičení z oddílu geometrie chybí úsečky, které mají být změřeny.