vy-32-inovace-iii-2-09-23-siroka-hra-na-obchod

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:302.59 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál obsahuje metodický pokyn ke hře na obchod a cenovky, které je potřeba vytisknout, (zalaminovat) a rozstříhat.

Žáci si hravou formou procvičí sčítání a odčítání v číselném oboru do 100 po desítkách.

Lze využít při projektovém vyučování.