vy-32-inovace-iii-2-09-21-siroka-orientace-v-ciselne-rade-1-100

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:315.9 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál obsahuje kartičky s čísly od 1 do 100. Kartičky je potřeba vytisknout, zalaminovat, rozstříhat.

Žáci pomocí kartiček hrají hru na téma číselná řada. Hru lze zařadit jako rozcvičku nebo na závěr hodiny.

Hra je zajímavá, lze ji různě obměňovat.