vy-32-inovace-iii-2-09-07-nozickova-rozklad-cisel-do-10

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:290.82 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál obsahuje metodický pokyn a tabulku s čísly pro hru na téma rozklad čísel v číselném oboru do 20.

Hru hrají 2 žáci, kteří střídavě pokládají své žetony na čísla, která dohromady dávají součet.

Lze použít jako matematickou rozcvičku, nebo na závěr hodiny.