vy-32-inovace-iii-2-09-05-nozickova-videni-poctu-prvku-do-20

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:547.84 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál obsahuje metodický pokyn a obrázkové přílohy k vidění, čtení a zápisu prvků v číselném oboru do 20.

Žáci zapisují počet prvků na mazací tabulky.