VY_32_INOVACE_7-09

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:181.69 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál obsahuje Daltonský list zaměřující se na početní operace v číselném oboru do 100. Součástí jsou 2 cvičení, metodika a řešení.