VY_32_INOVACE_7-08

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:183.3 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Pracovní list na procvičení násobků je určený zejména pro žáky 3. ročníku, ale může být využitý i pro jiné věkové skupiny. 

Je psaný formou hry - vyškrtávání - která je pro děti poutavá. Tudíž budou procvičovat se zaujetím. 

 

Tabulka obsahuje 55 čísel s písmeny a žáci mají za úkol postupně vyškrtávat podle instrukcí. Podle zadání má být vyškrtáno různými barvami, ale není to nezbytné - na výsledek to nemá vliv. 

 

S tajenkou pak žáci dále pracují - vymýšlejí slova podřazená a synonyma. 

 

U tajenky je jedno slovo nedopsané - číslic.