VY_32_INOVACE_7-06

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:181.39 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Daltonský opravný list pro žáky 3. ročníku k procvičování násobilkových spojů v oboru malé násobilky. 

Je vytvořený jako bludiště - žáci mají za úkol podle legendy vyplnit hada a pak v bludišti se rozhodují ze dvou čísel, které patří do rámečku a tím dokončí správnou cestu. 

 

Hodnocení je bodové. Materiál obsahuje správné odpovědi (pro kontrolu žáků).