VY_32_INOVACE_7-05

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:179.61 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Matematická hra pro žáky 3. ročníku (i pro jiné ročníky, dle potřeby) na procvičení násobilky a vyjmenovaných slov. 

 

Pracovní list se jeví komplikovaně, ale je dobře udělaný na soustředění a orientaci v textu a tabulce. 

 

Určený pro daltonskou výuku, ale vhodný i pro rychlejší žáky, popř. pro suplovanou hodinu nebo jinou hru.