VY_32_INOVACE_7-04

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:179.27 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál obsahuje Daltonský list zaměřený na násobení, dělení v oboru malé násobilky  a osovou souměrnost. Obsahuje 3 cvičení, metodiku i řešení.