VY_32_INOVACE_7-02

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:87.44 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál obsahuje pracovní list zaměřený na násobení a dělení v oboru malé násobilky. Žáci kontrolují tabulku s vyřešenými příklady. Políčko se špatným výsledkem opraví a políčko se správným výsledkem vybarví.