VY_32_INOVACE_60

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:121.88 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál zaměřený na procvičování osové souměrnosti. 

Obsahuje dvě cvičení. V prvním cvičení mají žáci za úkol nakreslit "odraz obrázku ve vodě". Bohužel obrázek je tak složitý, že by žáky spíše odradil. A také by to nebylo na práci do vyučování, protože by to (pravděpodobně) zabralo celou vyučovací hodinu. 

Druhé cvičení je klasické na procvičování osové souměrnosti, které je v každém pracovním sešitě.