vy-32-inovace-56-m-16-4-4-sata-ta-na-a-odata-ta-na-ullita-za-vorek

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:207.87 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál obsahuje jeden pracovní list s jedním cvičením, jehož smyslem je procvičit sčítání, odčítání v oboru do 1000. 

Výsledky žáci vyhledají a vybarví v tabulce, pokud správně počítali, najdou obrazec. 

Řečení není součástí pracovního listu.