VY_32_INOVACE_55

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:232.52 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál obsahuje pracovní list se třemi cvičeními na téma geometrie - tělesa, úsečky, přímky, body.

Metodika ani řešení nejsou součástí.

PL lze použít jako opakování nebo k domácí přípravě.