VY_32_INOVACE_53_M_34-3-10_Opakování_-_kruh__kružnice

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:194.56 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Pracovní list obsahuje 3 cvičení zaměřující se na učivo kružnice, kruh, přímka a jejich vzájemná poloha. Neobsahuje řešení.