VY_32_INOVACE_52

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:128.25 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál obsahuje pracovní list se třemi cvičeními na téma geometrie - tělesa, úsečka, trojúhelník.

Metodika ani řešení nejsou součástí materiálu. 

PL nebo jednotlivá cvičení lze použít jako rozcvičku, opakování učiva nebo k domácí přípravě.