VY_32_INOVACE_51

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:161.23 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál obsahuje pracovní list se dvěma cvičeními na téma geometrie - tělesa.

Žáci mají za úkol určit jednotlivá tělesa.

Ve druhém cvičení spočítají množství krychlí ve stavbách.

Metodika a řešení nejsou součástí materiálu.

PL lze použít jako opakování, práci navíc nebo k domácí přípravě.