vy-32-inovace-48-m-8-3-1-zaokrouhlova-na-na-desa-tky

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:245.76 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál zaměřený na zaokrouhlování čísel na desítky. Obsahuje celkem tři cvičení, z toho dvě klasicky zaokrouhlovací a jednu slovní úlohu. 

Materiál je přehledný, pouze pod slovní úlohou není dostatek místa pro výpočet, ale to je jen drobnost. 

Vhodné jako pracovní list pro práci navíc, ale i jako běžné procvičování do výuky.