VY_32_INOVACE_34

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:224.57 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Pracovní list na procvičování poč. operací v oboru do 100. Zahrnuje 4 cvičení - řazení čísel podle velikosti (s tajenkou), příklady se závorkami, vytváření příkladů a sl. úlohu. 

U třetího cvičení (vytváření vlastních příkladů) mají žáci za úkol doplnit číslo. Není jasné, zda má být číslo libovolné či vytvořit příklad. Pokud by se měl vytvořit příklad, už by to bylo přes 100. 

 

Pracovní list je jinak přehledný a u slovní úlohy je předepsaný zápis.