VY_32_INOVACE_2_3_20_KUR

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:470.95 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál je autorem určen pravděpodobně jako výukový materiál pro řešení úloh týkající se časových řad z oblasti statistiky.

Uvedené dva příklady jsou autorem poměrně podrobně ukázkově vyřešeny.

Obtížnost úloh odpovídá běžným školním úlohám.

V materiálu se vyskytují drobné nedostatky v zaokrouhlování, kdy autor někde používá vyznačení periodického desetinného rozvoje, někde zaokrouhluje na dvě desetinná čísla, někde na jednotky dle svého vlastního uvážení.

Jako další nedostatek se mi jeví, že materiál byl vytvořen pravděpodobně pomocí softwaru Microsoft PowerPoint a není kompatibilní s volně šiřitelným softwarem (LibreOffice.org Impress, Google Prezentace, ...) a má problém i s programem PowerPoint Mobile.

Domnívám se, že materiál je po úpravě vhodný pro využití ve výuce.