VY_32_INOVACE_2_3_19_KUR

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:596.35 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál je autorem určen pravděpodobně jako výukový materiál pro řešení úloh týkající se charakteristik variability.

Uvedené dva příklady jsou autorem poměrně podrobně ukázkově vyřešeny.

Obtížnost úloh odpovídá běžným školním úlohám.

Na škodu je několik chyb, které se v materiálu vyskytují. Např. dolní kvartil, tj. 50. číslo boty má hodnotu 39 a naopak horní kvartil čísla bot má hodnotu 43. S tím souvisí i chybné kvartilové rozpětí. Další nedostatek lze najít na stránce 19, kde poslední řádek je označen jako "Aritm.prům.", ale ve čtvrtém a sedmém sloupci jsou uvedeny součty druhých mocnin odchylek.

Jako další nedostatek se mi jeví, že materiál byl vytvořen pravděpodobně pomocí softwaru Microsoft PowerPoint a není kompatibilní s volně šiřitelným softwarem (LibreOffice.org Impress, Google Prezentace, ...) a má problém i s programem PowerPoint Mobile.

Domnívám se, že materiál je po úpravě vhodný pro využití ve výuce.