VY_32_INOVACE_2_3_17_KUR

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:738.66 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál je autorem určen pro opakování či procvičování učiva týkajícího se kvantilů, tj. získané hodnoty, které dělí seřazený soubor na odpovídající si části.

V souboru chybí definice jednotlivých kvantilů a autor předpokládá jejich znalost z předchozích hodin.

Úlohy odpovídají příp. reálným situacím.

Součástí prezentace je také poměrně podrobné řešení úloh.

Jako nedostatek se mi jeví, že materiál byl vytvořen pravděpodobně pomocí softwaru Microsoft PowerPoint a není kompatibilní s volně šiřitelným softwarem (LibreOffice.org Impress, Google Prezentace, ...).

Domnívám se, že materiál je vhodný pro využití ve výuce.