VY_32_INOVACE_2_3_16_KUR

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:1.4 MB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál je autorem určen pro opakování či procvičování učiva týkajícího se sjednocení pravděpodobností.

Úvodem autor uvedl hlavní vztah, který je následně využíván při řešení všech tří následně zadaných úloh.

Úlohy odpovídají příp. reálným situacím.

Součástí prezentace je také poměrně podrobné řešení úloh.

Jako nedostatek se mi jeví, že materiál byl vytvořen pravděpodobně pomocí softwaru Microsoft PowerPoint a není kompatibilní s volně šiřitelným softwarem (LibreOffice.org Impress, Google Prezentace, ...).

Domnívám se, že materiál je vhodný pro využití ve výuce.