VY_32_INOVACE_2_3_10_KUR

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:1.3 MB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál je autorem určen pro opakování či procvičování učiva týkajícího se kombinací s opakováním.

Úvodem je autorem uveden hlavní vztah pro kombinace s opakováním, který je následně využívány při řešení všech čtyř následně zadaných úloh. Všechny čtyři úlohy jsou poměrně podrobně vyřešeny.

Úlohy odpovídají běžným školním úlohám.

Jako nedostatek se mi jeví, že materiál byl vytvořen pravděpodobně pomocí softwaru Microsoft PowerPoint a není plně kompatibilní s volně šiřitelným softwarem (LibreOffice.org Impress, Google Prezentace, ...). Dalším drobným nedostatkem je pravděpodobné prohození 28. a 29. snímku.

Domnívám se, že materiál je vhodný pro využití ve výuce.