VY_32_INOVACE_2_3_09_KUR

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:1.24 MB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál je autorem určen pro opakování či procvičování učiva týkajícího se permutací s opakováním.

Úvodem je autorem uveden hlavní vztah pro permutace s opakováním, který je následně využívány při řešení všech čtyř následně zadaných úloh. Všechny čtyři úlohy jsou poměrně podrobně vyřešeny.

Úlohy odpovídají běžným školním úlohám.

Jako nedostatek se mi jeví, že materiál byl vytvořen pravděpodobně pomocí softwaru Microsoft PowerPoint a není plně kompatibilní s volně šiřitelným softwarem (LibreOffice.org Impress, Google Prezentace, ...).

Domnívám se, že materiál je vhodný pro využití ve výuce.