vy-32-inovace-16-nasobeni-cislem-4

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:291.33 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Prezentace na vyvozování násobilky 4. Obsahuje slide s metodikou, ve které žáci postupným přičítáním vyvozují násobky 4 a v dalším cvičení přiřazují výsledky k daným příkladům. Prezentace je užitečná k danému tématu. Dobře zpracovaná, ale tři slide jsou v podstatě opakující se úkoly.