VY_32_INOVACE_10_10_Opakování_sčítání_a_odčítání_do_100_bez_přechodu_desítky

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:58.88 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Pracovní list zaměřený na procvičování početních operací  v oboru do 100 bez přechodu přes desítku. 

 

Kromě samotných příkladů (sčítání, odčítání) jsou zde i jiné typy úloh - slovní úloha, rozklad čísel na desítky a jednotky a doplňování čísel o jedno větší, o jedno menší. Úlohy gradují.