VY_32_INOVACE_07_M_09_Sčítání_s_přechodem_přes_desítku_v_oboru_čísel_do_100

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:1.08 MB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Pracovní list na procvičování početních operací v oboru do 100 s přechodem přes desítku. Klasická cvičení jako sl. úloha nebo počítání příkladů s rozklady doplňují také zajímavá cvičení. V jednom z nich žáci píší mezi kterými desítkami leží dané číslo. Druhé jsou "klasické sloupečky", ale každý sloupeček má stejného druhého sčítance a v prvním sčítanci stejnou jednotku (mění se pouze desítka). V prvním cvičení je taková drobnost - v zadání by mělo být nejdříve napsáno udělej rozklad a pak vypočítej. Sl. úlohy nejsou moc reálně, ale početně správné. Obsahuje řešení. Materiál je přehledný.