VY_32_INOVACE_07_M_05_Sčítání_a_odčítání_bez_přechodu_přes_desítku

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:897.89 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Pracovní list pro žáky 2. ročníku zaměřený na procvičování početních operací v oboru do 100 bez přechodu přes desítku. 

Přestože má být materiál zaměřený na sčítání a odčítání, příklady na odčítání zde chybí (ve cvičení, kdy se doplňují sčítance, by se dalo o odčítání mluvit) a podle názvu by cvičení měla být na procvičování "bez přechodu", ale poslední sl. úloha má příklad s přechodem. Možná je to schválně. Materiál je jinak srozumitelný a přehledný. Obsahuje řešení.