VY_32_INOVACE_06_M_7_Procvičování_učiva

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:528.53 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Pracovní list pro žáky 4. a 5. ročníku obsahuje různá (základní - sčítání, odčítání, násobení, dělení, zaokrouhlování,...) cvičení na zopakování učiva v oboru do milionu. Materiál je přehledný a obsahuje velký záběr cvičení, takže je vhodný na opakování učiva, ale i jako tematickou písemnou práci či jako práci pro suplování. Jedno z cvičení je i na počítání se závorkami, jak zmiňuje autorka, je dobré to před prací s dětmi projít a připomenout pravidla. To stejné by asi bylo dobré i u násobení a dělení stovkou.