VY_32_INOVACE_03

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:216.8 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál obsahuje 3 cvičení, slovní úlohy, v oboru do 100. 

 

V první úloze žáci počítají, kdo má kolik peněz. Ve cvičení nejsou dopsaná jména (asi se myslí stále to první) a u posledního jména není dopsaná věta. 

Třetí sl. úloha nemá smysluplné zadání. Navíc obrázky neodpovídají. 

 

Sl. úlohy ale mají obrázky, které by žákům pomohli s výpočty.