Vstupní_písemná_práce_z_matematiky_pro_5._ročník

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:130.9 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Pěkná písemná práce. Ověřuje znalosti žáků 4. ročníku. Obsahuje zaokrouhlování, počítání se závorkami, sl. úlohy, písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení a rýsování. Písemná práce obsahuje i řešení.