Vstupní písemná práce 5.r.

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:410.26 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál sloužící k prověření znalostí přirozených čísel 4. ročníku. Devět cvičení obsahuje úkoly jako písemné sčítání a odčítání, násobení, dělení, sl. úlohu, rovnice a zápis čísel pomocí zlomku. Materiál má v této verzi hodně grafických chyb. Neobsahuje řešení.