Vnější úhel trojúhelníku

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:627.2 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál ve formě prezentace je určen k výkladu a procvičení tématu vnitřní a vnější úhly v trojúhelníku. Obsahem materiálu je zavedení pojmu vnější úhel v trojúhelníku, odvození vztahu vnějších úhlů k vnitřním úhlům a vztažení nové látky k již dříve upevněnému učivu dvojice úhlů. Nová látka je odvozena na příkladech, výklad je doplněn názornými obrázky. Součástí materiálu jsou i příklady k procvičení včetně správných kontrolních řešení.