Vlastnosti úhlů vrcholových

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:757.76 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál ve formě prezentace v MS PowerPoint byl vytvořen jako metodická podpora při výkladu látky vrcholové úhly. V úvodu prezentace je vysvětlen pojem vrcholové úhly. Jde jen o vágní vysvětlení (leží naproti sobě), bez využití vlastností ramen úhlů. Následuje část zaměřená na znázornění dvojic vrcholových úhlů na dvojici různoběžných přímek, poslední část prezentace pak ukazuje vrcholové úhly v situaci dvojice rovnoběžek proťatá různoběžkou. 

Obsahově jde o chudý materiál, načtení všech částí prezentace je kvůli efektům dlouhé, znázornění dvojic vrcholových úhlů na posledním snímku prezentace je naprosto nepřehledné.

Bez úprav nedoporučujeme k využití širší učitelskou veřejností.