Vlastnosti úhlů střídavých

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:1.34 MB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál v podobě jednoduché prezentace je určen jako podpora při výkladu látky dvojice úhlů, konkrétně střídavé úhly. V úvodu materiálu jsou střídavé úhly popsány, definice, respektive popis vlastností ale není matematicky ani obsahově v pořádku. Následuje ilustrační obrázek, který se na následujících pěti listech s drobnými obměnami bez jakéhokoliv dalšího vysvětlení nebo popisu opakuje.

Na závěr materiálu jsou vyjmenovány dvojice střídavých úhlů v tomtéž obrázku.

Obsahově nedostatečný materiál, nedoporučujeme k použití.